Majątek Spółki

31.12.2018 r.:

AKTYWATYS. ZŁ
Aktywa trwałe71 550,4
I. Wartości niematerialne i prawne166,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe71 212,9
1. Środki trwałe70 987,9
a) grunty, budynki, lokale61 976,2
b) pozostałe9 011,7
2. Środki trwałe w budowie225,0


31.12.2017 r.:

AKTYWA
TYS. ZŁ
Aktywa trwałe
71 420,8
I. Wartości niematerialne i prawne
158,5
II. Rzeczowe aktywa trwałe
71 112,2
1. Środki trwałe
70 501,6
a) grunty, budynki, lokale
61 159,6
b) pozostałe
9 342,0
2. Środki trwałe w budowie
610,6


31.12.2016 r.:

AKTYWA
TYS. ZŁ
Aktywa trwałe
71 037,5
I. Wartości niematerialne i prawne
84,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe
70 841,2
1. Środki trwałe
69 546,8
a) grunty, budynki, lokale
59 914,9
b) pozostałe
9 631,9
2. Środki trwałe w budowie
1 294,4

31.12.2015 r.:

AKTYWA
TYS. ZŁ
Aktywa trwałe
71 983,8
I. Wartości niematerialne i prawne
120,9
II. Rzeczowe aktywa trwałe
71 743,4
1. Środki trwałe
71 434,2
a) grunty, budynki, lokale
61 127,4
b) pozostałe
10 306,8
2. Środki trwałe w budowie
309,1

31.12.2014 r.:


AKTYWA
TYS. ZŁ
Aktywa trwałe
65 476,9
I. Wartości niematerialne i prawne
150,8
II. Rzeczowe aktywa trwałe
65 230,7
1. Środki trwałe
63 793,1
a) grunty, budynki, lokale
54 816,8
b) pozostałe
8 976,3
2. Środki trwałe w budowie
1 437,6

31.12.2013 r.:

AKTYWATYS. ZŁ
Aktywa trwałe
56 731,2
I. Wartości niematerialne i prawne
88,1
II. Rzeczowe aktywa trwałe
56 552,8
1. Środki trwałe
40 664,7
a) grunty, budynki, lokale
38 881,4
b) pozostałe
1 783,3
2. Środki trwałe w budowie
15 888,1

31.12.2012 r.:

AKTYWATYS. ZŁ
Aktywa trwałe
43 986,9
I. Wartości niematerialne i prawne
128,1
II. Rzeczowe aktywa trwałe
43 777,4
1. Środki trwałe
41 213,9
a) grunty, budynki, lokale
38 968,1
b) pozostałe
2 245,8
2. Środki trwałe w budowie
2 563,4

31.12.2011 r.:

AKTYWATYS. ZŁ
Aktywa trwałe
45 140,7
I. Wartości niematerialne i prawne
135,5
II. Rzeczowe aktywa trwałe
45 002,6
1. Środki trwałe
42 840,1
a) grunty, budynki, lokale
40 312,2
b) pozostałe
2 527,8
2. Środki trwałe w budowie
2 162,5

31.12.2010 r.:

AKTYWATYS. ZŁ
Aktywa trwałe
45 351,6
I. Wartości niematerialne i prawne
201,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe
45 147,4
1. Środki trwałe
40 059,4
a) grunty, budynki, lokale
37 951,6
b) pozostałe
2 107,8
2. Środki trwałe w budowie
5 088,0

metryczka


Wytworzył: Marzena Pawelec (19 lutego 2016)
Opublikował: Adrian Talar (19 lutego 2016, 09:59:39)

Ostatnia zmiana: Adrian Talar (16 lipca 2019, 08:25:34)
Zmieniono: Aktualizacja danych w treści informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 824