Majątek Spółki

31.12.2019 r.:

AKTYWATYS. ZŁ
Aktywa trwałe70 635,3
I. Wartości niematerialne i prawne403,3
II. Rzeczowe aktywa trwałe70 046,0
1. Środki trwałe69 836,3
a) grunty, budynki, lokale61 382,9
b) pozostałe8 453,4
2. Środki trwałe w budowie209,6

31.12.2018 r.:

AKTYWATYS. ZŁ
Aktywa trwałe71 550,4
I. Wartości niematerialne i prawne166,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe71 212,9
1. Środki trwałe70 987,9
a) grunty, budynki, lokale61 976,2
b) pozostałe9 011,7
2. Środki trwałe w budowie225,0

31.12.2017 r.:

AKTYWA
TYS. ZŁ
Aktywa trwałe
71 420,8
I. Wartości niematerialne i prawne
158,5
II. Rzeczowe aktywa trwałe
71 112,2
1. Środki trwałe
70 501,6
a) grunty, budynki, lokale
61 159,6
b) pozostałe
9 342,0
2. Środki trwałe w budowie
610,6

31.12.2016 r.:

AKTYWA
TYS. ZŁ
Aktywa trwałe
71 037,5
I. Wartości niematerialne i prawne
84,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe
70 841,2
1. Środki trwałe
69 546,8
a) grunty, budynki, lokale
59 914,9
b) pozostałe
9 631,9
2. Środki trwałe w budowie
1 294,4

31.12.2015 r.:

AKTYWA
TYS. ZŁ
Aktywa trwałe
71 983,8
I. Wartości niematerialne i prawne
120,9
II. Rzeczowe aktywa trwałe
71 743,4
1. Środki trwałe
71 434,2
a) grunty, budynki, lokale
61 127,4
b) pozostałe
10 306,8
2. Środki trwałe w budowie
309,1

metryczka


Wytworzył: Marzena Pawelec (19 lutego 2016)
Opublikował: Adrian Talar (19 lutego 2016, 09:59:39)

Ostatnia zmiana: Adrian Talar (1 września 2020, 08:54:40)
Zmieniono: Aktualizacja danych w treści informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2139