Kontrole w MWiK Spółka z o.o. w Chodzieży

Wykaz kontroli przeprowadzonych od 2005 roku przez zewnętrzne organy kontroli w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chodzieży.

Data kontroli
Organ przeprowadzający kontrolę
Zakres kontroli
16-20.11.2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieKontrola projektu.
02.09.2015
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Ocena zagrożenia roślin - pobranie prób wody do laboratorium.
16.07.2015
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola - warunki pracy, czynniki szkodliwe czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.
16.07.2015
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola wodociągu publicznego w Chodzieży.
06.07.2015
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Pobór wody do badań.
09-30.06.2015
WIOŚ Poznań Delegatura Piła
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
12.05.2015
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola wodociągu publicznego w Konstantynowie.
12.05.2015
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola wodociągu publicznego w Podaninie.
5,7,12-13.11.2014
PIP O/Piła
Prawo pracy, bhp, prewencja wypadkowa.
26.09.2014
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyOcena przygotowania laboratorium w zakresie badań oceny jakości wody.
23.09.2014
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola SUW Konstantynowo.
23.09.2014
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
21.08.2014
Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu
-
26.05.2014
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
28.01-19.02.2014
WIOŚ Poznań Delegatura Piła
Gospodarka: wodna, ściekowa, odpadami, sprawozdawczości, opłaty.
07.01.2014
Oddział ZUS Piła
-
21.10.2013
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
02.09.2013
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
05.08.2012
Urząd Skarbowy w Chodzieży
Zasadność zwrotu podatku VAT za VII 2013.
28.05.2013
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola wodociągu publicznego w Chodzieży.
20.05.2013
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola wodociągu publicznego w Konstantynowie.
08.05.2013
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola laboratorium na wniosek MWiK w Chodzieży w związku z zatwierdzeniem laboratorium.
18.10.2012
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola - warunki pracy, czynniki szkodliwe czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.
28.09.2012
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
19.09.2012
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
28.08.2012
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
11.05.2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
08.05.2012
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyOcena przygotowania laboratorium w zakresie badań oceny jakości wody.
27.03.2012
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
06.03.2012
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
12.12.2011
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyBieżąca kontrola - warunki pracy, czynniki szkodliwe czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.
27.09.2011
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
05.07.2011
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola bieżąca.
24.05.2011
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Kontrola realizacji umowy nr 172/V/400/243/2010.
16.05.2011
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola bieżąca.
22.04.2011
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Bieżąca kontrola - warunki pracy, czynniki szkodliwe czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.
22.03.2011
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola bieżąca.
09.11.2010
WSSE Poznań
Kontrola bieżąca.
09.11.2010
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola bieżąca.
05.11-10.11.2010
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży
Zasadność zwrotu podatku VAT za IX 2010.
06.09.2010
WIOŚ Poznań Delegatura Piła
Urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, odpady, opłaty, sprawozdawczość.
26.07.2010
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola bieżąca.
15.06.2010
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji z dnia 03.03.2010 r.
04.05.2010
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Bieżąca kontrola w Stróżewie i Podaninie.
13.04.2010
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola bieżąca.
12.04.2010
WIOŚ Poznań Delegatura Piła
Urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, odpady, opłaty, sprawozdawczość.
30.03.2010
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Kontrola realizacji umów.
29.03.2010Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ChodzieżyKontrola Laboratorium Zakładowego.
06.10-08.10.2009
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży
Zasadność zwrotu podatku VAT za VIII 2009.
10.07.2009
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola bieżąca.
26.05.2009
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkowego i technicznego hydroforni, urządzeń wodociągowych, strefy ochrony sanitarnej, dokumentacji zdrowotnej.
22.05.2009
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Kontrola realizacji umowy nr 123/V/400/347/2008.
27.04.2009
WIOŚ Poznań Delegatura Piła
Urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, odpady, opłaty, sprawozdawczość.
14.04.2009
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Kontrola stanu sanitarno-porządkowego i technicznego hydroforni, urządzeń wodociągowych, strefy ochrony sanitarnej, postępowania z odpadami, dokumentacji zdrowotnej, dokumentacji obiektu.
24.02.2009
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkowego i technicznego hydroforni, urządzeń wodociągowych, strefy ochrony sanitarnej, postępowania z odpadami, dokumentacji zdrowotnej. Pobór próbek wody z hydroforni.
05.01.2009
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pile
Laboratorium Zakładowe MWiK.
05.01.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile
Kontrola okresowa składek.
14.10.2008
WIOŚ Poznań Delegatura Piła
Oczyszczalnia Oleśnica.
31.07-01.08.2008
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Bieżąca kontrola - warunki pracy, czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.
18.06.2008
WIOŚ Poznań Delegatura Piła
Urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, odpady, opłaty, sprawozdawczość.
13.06.2008
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Stan sanitarno-porządkowy i techniczny pomieszczeń SUW, urządzeń wodociągowych, strefy ochrony sanitarnej, dokumentacji zdrowotnej.
06.06.2008
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży
Bieżąca kontrola - warunki pracy, czynniki szkodliwe czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.
15-16.04.2008
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
-
14.08-27.08.2007
Prezes RIO Poznań
Kontrola doraźna - inwestycje Topolowa, Wiejska.
22.07.2007
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży
Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkowego i technicznego hydroforni, urządzeń wodociągowych, strefy ochrony sanitarnej, dokumentacji zdrowotnej.
25.08.2005
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Zgodność aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony.
20-21.04.2005
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży
Bieżąca kontrola warunków pracy.

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Wołejko (11 lutego 2016)
Opublikował: Adrian Talar (11 lutego 2016, 08:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2764