Taryfy za wodę i ścieki

2021 - 2023

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w latach 2021 - 2023 dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież (8192kB) pdf

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w latach 2021 - 2023 dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież (8192kB) pdf

:: :: ::

12.02.2020 - 12.02.2023

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 12.02.2020 do 12.02.2023 dla Odbiorców na terenie Gminy Margonin, sołectwa: Adolfowo-Studźce, Radwanki

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy (136kB) pdf

Taryfa dla sołectw: Adolfowo-Studźce, Radwanki (543kB) pdf

:: :: ::

28.09.2018 - 28.03.2020

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Margonin (262kB) pdf , sołectwa: Adolfowo-Studźce, Radwanki, na okres od 28.09.2018 do 28.03.2020

:: :: ::

26.05.2018 - 26.05.2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 26.05.2018 do 26.05.2021 dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież (5989kB) pdf

Objaśnienia do ogłoszenia taryf Miasto Chodzież (74kB) pdf

Warunki stosowania taryf Miasto Chodzież (282kB) pdf

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 26.05.2018 do 26.05.2021 dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież (5758kB) pdf

Objaśnienia do ogłoszenia taryf Gmina Chodzież (74kB) pdf

Warunki stosowania taryf Gmina Chodzież (278kB) pdf

:: :: ::

01.05.2017 - 30.04.2018

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2017 do 30.04.2018 dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież (8101kB) pdf

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2017 do 30.04.2018 dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież (8192kB) pdf

:: :: ::

01.05.2016 - 30.04.2017

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2016 do 30.04.2017 dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież (8192kB) pdf

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2016 do 30.04.2017 dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież (8192kB) pdf

:: :: ::

01.05.2015 - 30.04.2016


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2015 do 30.04.2016 dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież (5555kB) pdf

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2015 do 30.04.2016 dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież (5163kB) pdf

:: :: ::

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Wołejko (9 lutego 2016)
Opublikował: Adrian Talar (9 lutego 2016, 07:52:14)

Ostatnia zmiana: Monika Główczyńska (29 grudnia 2020, 14:45:27)
Zmieniono: Aktualizacja informacji o taryfach za wodę i ścieki.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1831