Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
  2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
  4. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne.
  5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
  6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
  8. Przygotowanie terenu pod budowę.
  9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
  10. Pozostałe badania i analizy techniczne.

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Wołejko (2 lutego 2016)
Opublikował: Adrian Talar (2 lutego 2016, 12:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347