Tryb działania

Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 r. z późn. zm.).
  • Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
  • Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.).
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21.09.2015 r.
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XII/80/2015 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 18.09.2015 r.
  • Uchwałę Nr VIII/43/99 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21.06.1999 r., w sprawie powołania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Chodzieży.
  • Akt założycielski spółki - akt notarialny Nr 8096/99 z 21.09.1999 r.
  • Decyzję Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12.12.2002 r., w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Chodzieży.
  • Decyzję Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.03.2005 r., w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chodzież.

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Wołejko (2 lutego 2016)
Opublikował: Adrian Talar (2 lutego 2016, 12:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838