Samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowejMiejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 29
64-800 Chodzież

Strona internetowa: www.mwik.pl
NIP: 764-21-91-608
REGON: 570858709

Sekretariat
tel. 67 281 16 10
e-mail: chodziez@mwik.pl
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Klienta
tel. 67 281 16 17
e-mail: bok@mwik.pl
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Zgłoszenie awarii:
tel. alarmowy: 994
tel. 500 298 294 (z telefonu komórkowego)