W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży.

Data publikacji strony internetowej: 2023-11-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-07.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Adrian Talar. Kontakt: worknet@mwik.pl, tel. 67 28 11 610. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży odpowiada Adrian Talar, worknet@mwik.pl, tel.67 28 11 610.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Jana Kochanowskiego 29, w którym siedzibę mają Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy, główne wejście przy wsparciu dodatkowej osoby jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a na parterze budynku po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz Dział Eksploatacyjno-Techniczny. Ponadto przy wejściu głównym znajduje się dzwonek oraz domofon, po których użyciu pracownik Spółki ma możliwość wyjścia do Klienta lub rozmowy z Klientem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przy budynku nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu.


Budynek przy ul. Noteckiej 5A, w którym siedzibę na I piętrze ma Dział Inwestycji i Rozwoju nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przy budynku nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu.


Budynek w Studzieńcu-Łęg, w którym siedzibę ma Dział Oczyszczania Ścieków i Laboratorium Zakładowe nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku wejście od strony placu dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, znajduje się tam podjazd z barierkami ochronnymi. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przy budynku nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do części administracyjnej budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
  • Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony oraz wielkości tekstu za pomocą ikon.
  • Osoby zamieszczające nowe teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Dokładamy starań aby nowo umieszczane zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy oraz ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych, a także osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
  • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.